Květen 2012

Smrť Jánošíkova

28. května 2012 v 15:35 | Lucia
  1. Smrť Jánošíkova - J. Botto

ROZBOR NADPISU: Myslím, že nadpis diela vystihuje všetko, čo chcel autor povedať. Keďže dielo je o Jánošíkovom zajatí a jeho poprave.

LEITMOTÍV: Sloboda. Sloboda človeka je najvyššou prioritou.

PRIESTOR DIELA: Začina sa vo vrcholoch slovenských lesov. Ďalej pokračuje väzením. A končí popravisko.

ČAS: Presne som ho identifikovať nevedela ale myslím, že opisuje pár dní plus pohľady do budúcnosti.

HLAVÉ POSTAVY:
Jánošík - je to ľudový hrdina, ktorý povstal z ľudu, bil krivdu a bojoval proti
feudálom

OBSAH DIELA:
Náš ľud vidí Jánošíka ako hrdinu, ktorý povstal z ľudu, bil krivdu a bojoval proti feudálom. 1.spev: Básnik opisuje hôrnych chlapcov, ktorí zapálili vatru na Kráľovej holi. Osobitnú pozornosť venuje ich vodcovi Jánošíkovi, ktorý výzorom a vlastnosťami zodpovedá ľudovej tradícii. Hôrni chlapci si voľne žijú na vrchoch slovenských lesov, ale ich spokojnosť je prerušená pretože páni chcú lapiť Jánošíka. 2.spev: Básnik rozpráva o lapení Jánošíka. V dojemnej piesni plačúceho paholčeka vyjadruje žiaľ slovenského ľudu nad Jánošíkovým osudom. Jánošík je predstaviteľom protifeudálneho odboja. 3.spev: Jánošíkova milá ho navštívi vo väzení a lúči sa s ním. Jej srdce je plné žiaľu. 4.spev: Jánošík sníva o slobode. Mení sa na romantického hrdinu. 5.spev: Uvedomuje si svoje rozpoloženie. Nastáva deň, ktorý mu prinesie smrť. Tento spev je všestranne najspôsobivejší. Jánošík sa mení na bojovníka za práva slovenského národa. 6.spev: Jánošíka vedú na popravisko. Kňaz mu káže pomodliť sa za seba, on však káže modliť sa za ľud. 7.spev: Poprava Jánošíka. Autor popravu neopisuje, ale zdôrazňuje to, že Jánošík príde o život, jeho myšlienky žijú ďalej. 8.spev: Obraz Slovenska po Jánošíkovej smrti je veľmi smutný a skoro bez nádeje za lepšiu budúcnosť. 9.spev: Ľud nechce veriť, že Jánošík zomrel. Myslia si, že sa dostal do neskutočného sveta. Jánošík sa stáva alegorickou bytosťou. V bájnej ríši rozprávok sa stáva nesmrteľným. Stretáva sa z vílou a vezme si ju za ženu. Autor tu verí, že Jánošíkove myšlienky nezahynú a nakoniec zvíťazia.

LITERÁRNO - HISTORICKÉ ZARADENIE:
Slovenský romantizmus.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Toto dielo by som si rozhodne sama nevybrala na čítanie. Pripadá mi nudné. Taktiež sa mi nepáči historický opis udalosti obyčajného slovenského zlodeja, ktrého slávia ako hrdinu.


Mor ho!

28. května 2012 v 15:15 | Lucia
  1. Mor ho! - S. Chalupka

ROZBOR NADPISU: Mor ho! Predstavuje bojový výkrik a je výstižný pre toto dielo, v ktorom autor pobáda ľud k postaveniu sa autoritám.

LEITMOTÍV: Boj za slobodu národa, ktorý je hodný mnohých obetí. V diele sa vyzdvihuje národná hrdosť.

PRIESTOR DIELA: Priestor diela nie je ohraničený opisujú sa krásy Slovenska ako sú Tatry, rieky a príroda. Boj sa odohráva v tábore rímskeho cisára. V hraniciach Slovenska okolo Dunaja.

ČAS: Opisuje udalosti možno jednej hodiny.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Rímsky cisár - Konštantín - pýši sa svojou mocou
Slovenskí junáci - hrdí, smelí,obetaví
Cisárska stráž - úplne oddaná a verná svojmu pánovi

OBSAH DIELA:
Na začiatku diela autor zobrazuje Bratislavský hrad, pod ktorým zastal Rímsky cár aj so svojou mocnou družinou. K cárovi prichádzajú slovanskí poslovia, ktorí mu nesú v mieri a pokoji božie dary. Hovoria mu o svojej krajine, o tom, že žiadne iné národy nenapádajú, žijú len na svojom území,no ak ich chcel niekto napadnúť a získať ich územie,zaplatil za to svojou smrťou. Pýtajú sa cára,či prišiel v mieri alebo s mečom v ruke. Pretože ak prišiel s mečom, upozorňujú ho, že aj Slovania sú dobre vyzbrojení. Znova mu ponúkajú dary, no on ich s nahnevanou tvárou odmieta. Vraví im ,že on je pán Ríma,veľa národov vzdorovalo,no tvrdí im, že on bude vládnuť Slovanom a oni budú otroci Ríma. Lenže Slovania sa len tak ľahko nepodrobia, pozreli sa cárovi do očí, vytiahli meče a zrevali "Mor ho!"Pustili sa do boja s cisárovou strážnou a pretože ich bola menšina, všetci tu položili svoje životy. Aj ked vedeli,ze vojsko cisara neporazia,neprestávali bojovať za svoju rodnú vlasť. Radšej pomrú ako hrdinovia,než by ostali nazive ako otroci.

LITERÁRNO - HISTOICKÉ ZARADENIE:
Romantizmus v slovenskej literatúre.

ČITATEĽSKÉ DOJMY:
Toto dielo ma až tak neohúrilo, pretože sa mi celkovo nepáčia znaky romantizmu. Páčila sa mi ale výstavba tohto diela, pretože som nemala tažkosti sa ho naučiť na spamäť a citovať z neho.


Hamlet

16. května 2012 v 20:38 | Lucia
  1. Hamlet - Shakespeare

ROZBOR NADPISU: Rovnako ako pri diele Antigona aj u Hamleta je názov diela totožný s menom hlavnej postavy.

LEITMOTÍV: Je to tragédia o hľadaní zmyslu života.

PRIESTOR DIELA: Dej sa odohráva v Dánsku na zámku Elsinor.

ČAS: Dej sa odohráva behom niekoľkých dní.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Hamlet - dánsky princ, predstavuje typ rozpolenej osobnosti, pretože v hre vystupuje ako ,,šialený", aby upozornil na vraha svojho otca a ,,racionálny", ktorý túži po pomste.
Claudius - je strýkom Hamleta a zároveň jeho nevlastným otcom a bratovrahom. Predstavuje záporný typ hrdinu.
Gertrúda- Claudiova manželka a Hamletova matka.
Horatio - Hamletov najlepší priateľ
Polónius - otec Ofélie a Learta. Je oddaný Claudiovi
Ofélia - dcéra Polónia , ktorá po otcovej smrti umrie
Leartes - Polóniov syn.

OBSAH DIELA:
Hamlet po návrate zo štúdií vo Wittenbergu sa vracia domov a zisťuje, že jeho otec, kráľ, je mŕtvy miesto neho vládne Hamletov strýko Claudius, ktorý sa oženil s Hamletovou matkou. Horatio a ostatné stráže ho upozornia, že na hrade sa zjavuje duch jeho otca. Duch mu prezradí, že ho usmrtil Claudius (nakvapkal mu jed do ucha) a žiada pomstu. Na hrad prichádzajú herci, ktorí zahrajú vraždu Hamletovho otca. Claudius hru preruší a posiela Hamleta do Anglicka, kde ho majú zabiť ale nepodarí sa im to. Ofélia bola Hamletova milá ale po tom ako Hamlet zabil jej otca Polonia keď si chcel vypočuť rozhovor s kráľovnou, sa Ofélia zblázni a utopí sa. Pochovávajú ju v deň Hamletovho návratu. Claudius využije Learta na ďalší pokus o vraždu Hamleta. Leartes vyzve Hamleta na súboj a má ho bodnúť otráveným mečom. Meče si ale vymenia a Hamlet bodne Learta. Leartes mu povie o jede. Hamlet zabije aj Claudia. Medzitým sa zabije aj Gertrúda keď vypije, otrávené víno. Horatio sa chce tiež zabiť ale Hamlet ho prosí aby sa nezabil a mohol vyrozprávať jeho príbeh.

LITERÁRNO - HISTORICKÉ ZARADENIE:
Začiatok 17.storočia - renesancia.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Dielo Hamlet sa čítalo síce veľmi ťažko, ale rozuzlepnie a hlavne záver príbehu stál zato. Páčili sa mi hlavne dialógy postáv.

Lakomec

16. května 2012 v 20:37 | Lucia
  1. Lakomec - Moliére

ROZBOR NADPISU: Nadpis tohto diela má vystihovať hlavnú charakteristickú črtu hlavnej postavy, Harpagona. Autor týmto nadpisom vystihol všetko to, čo v samotnom diele tvorí najvačší konflikt.

LEITMOTÍV: Je o tom, že peniaze a bohatstvo deformujú charakter a medziľuské vzťahy.

PRIESTOR DIELA: Dej sa odohráva v Paríži.

ČAS: Celé dielo sa odohráva v rámci jedného dňa.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Harpagon - lakomec, otec Kleanta a Elizy, zamilovaný do Maianny
Kleant - Harpagonov syn a Marianin milý, rozvážny, nemá rád otca
Eliza - nesmelá a tichá, je zamilovaná do Valéra, vo všetkom počúva svojho brata
Valér- lásku k Elize udržiava v tajnosti, je bratom Marianny to znameá, že syn Anzelma
Anzelm - otec Valéra a Marianny, neapolský šľachtic
Frozína - dohadzovačka
majster Šimon - sprostredkovateľ
Jakub - Harpagonov kuchár a kočiš
Šidlo - Kleantov sluha
pani Klaudia - Harpagonova slúžka
majster Šimon - sprostredkovateľ
Ovsík a Trieska - Harpagonovi lokaji

OBSAH DIELA:
Bohatý lakomý vdovec Harpagon, je taký posadnutý peniazmi, že tomu podriaďuje všetko: vzťah k vlastným deťom, k služobníctvu. Jeho dcéra Eliza sa tajne zasnúbi so šľachticom Valérom, syn Kleant miluje chudobnú dievčinu Mariannu. Tú si však chce vziať Harpagon, Kleanta chce oženiť s bohatou vdovou a Elizu hodlá vydať bez vena za starnúceho boháča Anzelma.
Dohadzovačka Frosína presvedčí Harpagona, že sobáš s Mariannou bude preňho výhodný, zatiaľ čo Mariannu presviedča, že jej starý ženích čoskoro zomrie a dievča bude bohatou vdovou. Keď Harpagon zistí, že sa mu stratili jeho peniaze, ktoré šibalský sluha Šidlo iba ukryl. Po ubezpečení, že skrinka s peniazmi sa mu vráti, a že Marianna a Valér sú vlastne Anzelmovými deťmi, Harpagon dáva súhlas na ich svadbu s Kleantom a Elizou, najmä keď všetky svadobné náklady uhradí pán Anzelm.

LITERÁRNO - HISTORICKÉ ZARADENIE DIELA:
Dielo sa odohráva v 17. storočí - klasicizmus.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Kniha samotná bola veľmi zábavná nepáči sa mi len charakter hlavného hrdinu, ktorý by mal byť varovaním,že peniaze nie sú všetkým.Antigona

15. května 2012 v 16:28 | Lucia
  1. Antigona - Sofokles

ROZBOR NADPISU: Nadpis tohto diela je rovnomenný s menom hlavnej postavy, Antigony. Preto vystihuje kto je hlavnou postavou diela a kto vytvára zápletku. Podľa môjho názoru je toto meno, zároveň nadpis, zapadá do doby, v ktorej bolo písané. A už samotný nadpis vyzerá lákavo.

LEITMOTÍV: Spočíva v tom, či si Antigona vyberá medzi ľudským alebo božím princípom.

PRIESTOR DIELA: Dej sa odohráva v Tébach.

ČAS: Dielo sa odohráva v rozmedzí dvoch dní.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Antigona - dcéra kráľa Oidipa a sestra Polyneika,Eteokla a Ismény
Haimón - najmladší syn Kreóna, Antigonin snúbenec
Kreón - nový kráľ Téb, Antigonin strýko a Haimónov otec
Isména - Antigonina sestra
Polyneikos - Antigonin brat
Eteokles - Antigonin brat
Eurydika - Haimónova matka a manželka Kreóna

OBSAH DIELA:
Dielo sa začína vojnou Oidipových synov, Polyneika a Eteokla, kde obaja umierajú. Kreón, ktorý je ich zástupcom nechá Eteokla pochovať so všetkými poctami ale Polyneika pochovať zakáže. Antigona, ich sestra však s Kreónom nesúhlasí pretože to považujeza rozporuplné s božími zákonmi. Rozhodne sa pochovať aj druhého brata ale pri tomto skutku ju pristihne strážca. Kreón nechá Antigonu zavrieť zaživa do hrobky, napriek tomu, že ho vlastný syn Haimón odhovára. Do paláca ale prichádza veštec Teiresias, ktorý Kreóna varuje ten ho zo začiatku nepočúva ale napokon sa rozhodne oslobodiť Antigonu. Je však neskoro lebo posol prináša správu, že Antigona sa obesila. Haimon napadne otca ale nepodarí sa mu ho usmrtiť a on sa prebodne mečom. A samovraždu spách aj Eurydika.

LITERÁRNO- HISTORICKÉ ZARADENIE DIELA:
5.storočie p.n.l. - staroveké Grécko.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Moje názory na túto knihu sú veľmi kladné. Je to jedna z mojich obľúbených kníh. V knihe prevláda napätie, ktoré mne veľmi imponuje a strhujúci záver knihy bol presne podľa môjho ,,gusta".