Červen 2012

Cválajúce dni

25. června 2012 v 19:55 | Lucia
 1. Cválajúce dni - J. Smrek

ROZBOR NADPISU: Predpkladám, že dielo má vypovedať o životnom eláne a aktivite, preto slovo cválajúce a slovo dni je odvodené z toho, že celý život má byť činorodý.

LEITMOTÍV: Dielo dýcha mladosťou ospevuje život, životodárnu aktivitu a činorodosť, životný elán.

OBSAH BÁSNÍ:
Cválajúce dni:
Vyjadruje pocity mladej generácie v novej dobe, mladí ľudia chcú byť aktívni, užitoční spoločnosti prispieť k objaveniu nových skutočností aj za cenu pádov a neúspechov. "Mladí, jarí šarvanci" a "jazdci diví" sa stali metaforou mladosti, nespútanosti, sebavedomia, dynamizmu a života vôbec.
Báseň o krásnej :
Opísal kolobeh života. Píše o tom, ako matka bola kedysi krásna a jej krása prešla na jej dcéru, z ktorej sa tiež v budúcnosti stane matka a všetko sa znovu zopakuje. V básni vidíme aj úctu autora k matke, no zároveň túžbu a lásku po jej dcére. Prirovnáva ich k sebe navzájom a hovorí, že obe majú spoločné črty.
Mne dedinčanka stepilá
Báseň je vyjadrením jeho lásky k dedine, ktorú ale vymenil za iný kraj, cez lásku k žene obdivuje dedinské dievčatá. Je hrdý na slovenský ľud a devy, každej by chcel dať srdce, avšak môže len jednej.

LITERÁRNO-HISTORICKÉ ZARADENIE: Obdobie vitalizmu.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Básne sa mi zdajú ako pekný opis dedinského života. Páči sa mi odhodlanie autora, ktorý opisuje svoj životný elán a pobáda k nemu.


Nox et solitudo

25. června 2012 v 19:42 | Lucia
 1. Nox et solitudo - I. Krasko

ROZBOR NADPISU: Názov obsahuje základné postoje moderného básnika: Noc a samota. Svojho lyrického hrdinu, ktorý je totožný s básnikovou osobnosťou umiestnil do samoty.

LEITMOTÍV: Privoláva pomstu na neschopnosť národa.

PRIESTOR BÁSNE: Prvá báseň: Ulica (ponáhľa sa po nej delník) a izba (v ktorej je autor sám).
Druhá báseň: Opisuje v nej prírodu (dolina).
Tretia báseň: Nedá sa určiť.

ČAS BÁSNE: Prvá báseň: šesť hodín.
Druhá báseň: jeseň.
Tretia báseň: podvečer, šero.

OBSAH BÁSNÍ:
Šesť hodín je:
V básni dáva autor do protikladu obyčajného robotníka a seba samého. Robotníka po práci čakajú doma blížni, rodina. Naproti tomu, autor sa cíti osamelý, opustený, silu čerpá z viery v Boha.
Chladný dáždik:
Začiatok básne je opis jesennej prírody. Pochmúrnu atmosféru prírody prenáša na svoje pocity - pociťuje smútok , z ktorého sa snaží nájsť východisko.
Balada:
Autor umiestnil dve lyrické postavy do večerného prostredia. V básni je na symbolickom jednom dni vykreslené odlúčenie dvoch ľudí za cieľom nájdenia stratenej dôvery, lásky. Autor hovorí, že človek si druhého človeka začne vážiť až vtedy, keď ho dlhšiu dobu nevidí. Zároveň prechádza do smútku, pretože v jeho prípade odlúčenie nepomohlo.

LITERÁRNO-HISTORICKÉ ZARADENIE: Slovenská moderna.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Tieto tri básne,ktoré som prečítala vo mne vyvolávali pocit akejsi stiesnenosti. Najmä tretia báseň. Všetko je v nej pochmúrne a v človeku naozaj vyvolajú pocit noci a samoty.

Súbor:Ivan Krasko.jpg

Slávy dcéra

25. června 2012 v 19:25 | Lucia
 1. Slávy dcéra - J. Kollár (Predspev)

ROZBOR NADPISU: Ústrednou témou je láska k Míne, ktorá sa stáva Slávy dcérou. Opisuje jej krásu fyzickú aj psychickú.

LEITMOTÍV: Láska k žene, svojmu národu a domovine.

PRIESTOR DIELA: Ako prvý je opisovaný život slovanského kmeňa v Nemcku. Ďalším symbolom sú Tatry a napokon je to dubisko.

ČAS: Autor opisuje prítomnosť Slovanov a rieši aj ich budúcnosť.

HLAVNÁ POSTAVA:
Mína - Inšpirovala ho skutočná Friderika, do ktorej bol autor zamilovaný. Bola to jeho životná lásku a prvé milostné znelky patrili jej.

OBSAH PREDSPEVU:
Básnik smúti nad osudom Slovanského národa (Lužických Srbov), ktorí žili v Nemecku. V minulosti bola táto zem kolískou Slovanov, dnes ich rakva - symbolizuje ich zánik.V ďalších veršoch symbol "Tatry synu", tzn. Slovák. Básnik nechce, aby sme zabudli na svoju minulosť. V ďalších dvoch veršoch rieši prítomnosť Slovanov, radí im, aby sa obrátili o pomoc na Rusko. Symbol - dubisko. V nasledujúcich dvoch veršoch kritizuje utláčateľov Slovanov. Ďalšie dve verše hovoria o vnútornom probléme. Zrádzame vlastný národ. Autor v záverečnom štvorverší hovorí aj o budúcnosti Slovanov. Má nádej, že bude lepšia ako ich minulosť.

LITERÁRNO - HISTORICKÉ ZARADENIE: Slovenský klasicizmus.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Páčil sa mi sbôsob ako autor opisuje lásku k svojej milej. Pekné je už len to, že napísal o nej dielo. Tiež sa mi páči jeho myšlienka rozdeliť srdce na polovicu. Jednu venovať žene a druhú vlasti.


Valaská škola

25. června 2012 v 19:06 | Lucia
 1. Valaská škola - H. Gavlovič

ROZBOR NADPISU: Nadpis tohto diela predstavuje životnú skúsenosť spísanú medzi pastiermi na salaši. Autor volí slovo škola, pretože jeho cieľom je vyškoliť čitateľa v oblasti pastierstva.

LEITMOTÍV: Cieľom autora bolo priviesť dielom ľudí k sebavideniu a náprave, mravnému zdokonaľovaniu.

PRIESTOR A ČAS DIELA: Neviem ho presne určiť.

OBSAH DIELA:
 1. kapitola (vlastný výber):
  Sliby plniti potrebno:
  Najlepšie je podľa autora buď nesľubovať, alebo ak áno, tak malé sľuby, ktoré môžeme splniť. A ak niečo sľúbime, mali by sme to dodržať.
 2. Kapitola (vlastný výber):
  Požičané veci celé vrátiť svedčí:
  Ak chceme, aby nám ostatní niečo požičiavali, mal by sme požičané veci dávať pozor a vrátiť. Pretože ani nám sa nepáči, ak nám niekto niečo nevráti.
LITERÁNO-HISTRICKÉ ZARADENIE: Hugolín Gavlovič bol predstaviteľ didakticko-reflexívnej poézie v slovenskej barokovej literatúre.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Keby som bola človek z 18. storočia tak si určite niečo z tejto knihy odnesiem . Páči sa mi ako autor knihou poúča ľudí o správnych morálnych zásadách a o veciach, ktoré by sa mali využívať v každodennom živote. Aj keď v tejto dobe, v ktorej žijeme mi to príde nezmyselné.


Na západe nič nového

25. června 2012 v 18:46 | Lucia
 1. Na západe nič nového - E. M. Remarque

ROZBOR NADPISU: Názov románu je odvodený zo správy z novín, ktorá hovorí, že na západe sa nič nedeje, hoci tam umierajú tisíce ľudí.

LEITMOTÍV: Dielo vypovedá o zbytočnosti a nezmyselnosti vojny.

PRIESTOR DIELA: Západný front vo Francúzsku a rodné mestečko Paula Bäumera v Nemecku.

ČAS: Dielo opisuje udalosti prvej svetovej vojny.

HLAVNÉ POSTAVY:
Paul Bäumer - hlavná postava, rozprávač
Albert Kropp - Paulov spolužiak. Najbystrejší a jediný slobodník.
Müller - Paulov spolužiak. Ako jeden z mála mal svoje sny a predstavy o budúcnosti-chcel si urobiť vojnovú maturitu.
Tjaden - povolaním bol zámočník.
Heie Westhus - mladý kopáč rašeliny.
Detering - sedliak, myslí len na svoju rodinu a hospodárstvo.
Himmelstoss - desiatnik, veliaci vo výcvikovom tábore.
Kantorek - Paulov triedny profesor.
Stanislav Katczinsky - prezývaný Kat, štyridsiatnik, hlava skupiny

OBSAH DIELA:
Príbeh sa odohráva počas 1. sv. vojny na francúzskom fronte. Na výcviku, ktorý trval desať týždňov im znepríjemňoval výcvik Himmelstoss - každý k nemu pociťoval odpor. Deň pred odchodom sa mu za to odplatili bitkou. On však v nich prebudil pocit spolupatričnosti, a potom sa vystupňoval na priateľstvo.
Na bojisku prežívajú pocit bezmocnosti. Opisuje ich reakcie, správanie. Prejavujú sa ich charaktery, akí sú bezcitní nie len k iným ale aj k sebe navzájom. Začínajú si uvedomovať, čo vlastne vojna je. Neskôr Paul odchádza na dovolenku do rodného mesta, kde nachádza chorú matku. Začne spomínať na svoje detstvo či školu akoby to bolo nedávno. Uvedomuje si, že jeho život už nikdy nebude ako predtým. V meste stretáva riaditeľa gymnázia, ktorý mu pri rozhovore povie, aby si "s tou vojnou pohli." Paul si pomyslí, že tento človek si neuvedomuje, čo v skutočnosti znamená vojna.
Z rodného mesta odchádza s tým, že už nebude taký vojak ako predtým. Na fronte sa dozvedá, koľko ľudí zomrelo. Ostáva strážiť Rusov. Na fronte Paul so svojimi priateľmi rozmýšľajú o príčine a vzniku vojny, ale hlavne o tom, že je nezmyselná a zbytočná. Uvedomujú si, že nezabíja nepriateľov, ako im tvrdili ich velitelia ale takých istých ľudí ako sú oni. Raz pri vyprázdňovaní dediny, Paula a Alberta zraní črepina z granátu. Paul je zranený, ale ide na pomoc Albertovi, ktorý nemôže chodiť. Po skončení bombardovania Paul odvedie do nemocnice. Tam sa Albert dozvedá, že jeho nohu sa nepodarí zachrániť. Tu sa prejavuje Paul ako kamarát a sľubuje mu, že bude stále pri ňom. Po niekoľkých týždňoch, musí ísť znova na front. Paulov priateľ Stanislaus Katczinsky tiež zomiera- no snaží sa ho zachrániť z posledných síl. Príčinou smrti je kúsok granátu. Muller zomiera po zásahu do žalúdka. Na fronte každý hovorí o mieri a prímerí a všetci čakajú. No zomieranie však pokračuje. Ako posledný zomiera Paul s pokojným úsmevom na tvári, keď rozhlas oznamuje: "Na západe nič nové."

LITERÁRNO-HISTORICKÉ ZARADENIE: svetová literatúra medzi dvoma vojnami.

ČITATEĽSKÉ DOJMY: Táto kniha sa mi zdá dosť depresívna. Zároveň však opisuje krutú skutočnosť, ktorá vypovedá o nesmyselnosti vojny ako takej. Smrť hlavného hrdinu je zbytočná, rovnako tak ako jeho priateľov. A to vo mne vyvoláva ten pocit zbytočnosti.