Září 2012

17. Drak sa vracia – D. Chrobák

15. září 2012 v 12:17
  1. Drak sa vracia - D. Chrobák

ROZBOR NADPISU: Drak sa vracia je primeraný názov pre dielo, ktoré opisuje návrat Draka (hlavnej postavy) do dediny. Jeho návrat prináša zápletku a mení situáciu v dedine.

LEITMOTÍV:
Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí.

PRIESTOR DELA: Dej sa odohráva v dedinskom prostredí.

ČAS: Dielo nie je chronologicky usporiadané. Opisuje aj udalosti, ktoré sa stali pred príchodom Draka späť do dediny.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Drak: (Martin Lepiš) prichádza do dediny ako starší muž, je mocný a utiahnutý, je to výborný hrnčiar, ktorého vyučil slepý hrnčiar svojmu remeslu. Všetci sa ho obávajú a myslia si, že on je príčinou všetkého nešťastia v dedine.
Eva: Mladá pekná žena s hrubým vrkočom pevných tvarov. Je to žena Šimona Jariabku, ktorý ju miloval a vzal si ju, hoci mala dieťa s Drakom, syna jej vychováva mama. Ľúbila Draka, ale ten jedného dňa odišiel bez rozlúčky a vracia sa až po niekoľkých rokoch. Eva rozpráva ako stará príbeh o drakovi svojmu vnukovi. Je do neho zaľúbená po celé roky, počas ktorých je vydatá za iného.
Šimon: miloval svoju ženu natoľko, že si ju vzal za ženu, aj keď mala dieťa s iným. Ale keď vidí, že Eva stále čaká a ľúbi Draka, prestane sa s ňou rozprávať, je tichý a zatrpknutý. Bojí sa, že mu Eva utečie za Drakom. Celá dedina akosi túži po konflikte Draka a Šimona, ktorý sa ale neudeje.

OBSAH DIELA:
Dej sa začína príchdom Draka späť do dediny. Eva, ktorá bola do neho zamilovaná spomína na chíle prežité s Drakom. Drak bol sirotou, ktorého našiel Lepiš a vychváva ho. Draka obvinia z jeho smrti ako aj z iných vecí, ktoré v skutočnosti nespáchal. V horách vypukne požiar, Drak sa ponúkne, že pomôže. Odchádza s ním aj Šimon. Šimon si myslí, že Drak predal čriedu oviec Poliakom. Pobije sa s nimi, Drak ho zachráni. Šimon mu z pomsty podpáli chalupu. Neskôr sa však dozvedá, že Drak zradu nespáchal. Drak sa vracia do dediny aj so svojou milou Zoškou. Šimon sa s zmieri s Drakom, ten mu odpúšťa a všetci žijú šťastne až do smrti.

LITERÁRNO - HISTORICKÉ ZARADENIE:
Medzivojnové obdobie - lyrizovaná próza.

ČITETEĽSKÉ DOJMY:
Dielo mi príde prehnane sentimentálne, neznášam šťastné konce. Preto sa mi to nepáčlo. Jediný adrenalín bol v tom, že sa Eva prespala s Drakom.

16. Jozef Mak – J.C. Hronský

15. září 2012 v 12:16
  1. Jozef Mak - J.C. Hronský

ROZBOR NADPISU: Jozef Mak je meno hlavnej postavy diela. Vytvára zápletku a v diela sa opisuje obdobie života Jozefa Maka.

LEITMOTÍV: Utrpenie je súčasťou dedinského človeka, a keď sa mu ho nedostáva, tak je nešťastný.

PRIESTOR DIELA: Hudákovo (horehronská dedina okolie Brezna)

ČAS: Dielo opisuje život Jozefa maka v obdobi niekoľko rokov.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Jozef MaK - fatalistická postava, symbol utrpenia. Bol uzatvorený, pôsobil flegmaticky, a bojoval zo životom, ako sa dalo. Obyčajný človek, milión, ktorého nečaká na svete nik a nik ho spomínať život mu neprial a osud tiež.
Ján Mak - ľahkomyseľný, nečestný, pijan, motá sa životom, mal rád prírodu.
Maruša - neverná, alkoholička, po Jozefovi Makovi neprestala túžiť, ani keď sa vydala, ani keď sa on oženil.
Jula - pokorná, tichá, pracovitá, plachá, rozumná, Jozefa Maka mala rada, ale on jej nevedel prejaviť svoju lásku k nej.

OBSAH DIELA:
Jozef Mak sa narodil ako nemanželské dieťa. Mal nevlastného brata Jan, ktorýho nikdy nemal rád. Jano začne veľa piť. Jozef sa zamiloval do Maruše. Bol rozhodnutý postaviť jej dom a preto odchádza pracovať do hory ku Gregorovi Biaľošovi, neskôr sa dozvedá, že on je jeho otcom. Jozef postaví dom ale odchádza na vojnu do Hercegoviny. Po návrate sa dozvedá, že jeho matka je mŕtva, Maruša sa vydala za Jana. Jozef sa ožení s Julou a ona mu porodí dieťa. Maruša sa zo smútku z manželstva utopí. Jozef Mak stráca u July istotu, nevie jej prejaviť svoje city. Jula pri druhom pôrode umiera a Jozef Mak ostáva sám.

LITERÁRNO - HISTORICKÉ ZARADENIE:
Obdobie pred 1. svetovou vojnou - 30. roky 20. storočia.

ČITATEĽSKÉ DOJMY:
Dielo vo mne vyvolávalo melanchóliu nad osudom Jozefa Maka. Tragický záver diela ma dojal. Nespravodlivý život Jozefa Maka bol primeraný téme a tejto dobe.

14. Ťapákovci – B.S. Timrava

15. září 2012 v 12:16
  1. Ťapákovci - B.S. Timrava

ROZBOR NADPISU: Ťapákovci je rodina, o ktorej je dielo písané. V súčastnosti sa používa ako hanlivý výraz pre pomotaných ľudí, rovnko ako boli aj Ťapákovci z rovnomenného diela.

LEITMOTÍV: Pridŕžanie sa odvekého spôsobu života predkov v nových spoločenských pomeroch.A opisuje medziľudké vzťahy v rodine Ťapákovcov.

PRESIETOR DIELA: Dielo opisuje dedinské prostredie v domácnosti Ťapákovcov.

ČAS: Od začiatku jari po začiatok leta.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Paľo Ťapák - "žartovník" - najstarší z bratov, typický Ťapák, v zásade odpovedá na každú 20 otázku alebo pripomienku. Najšťastnejší by bol, keby mal od všetkých pokoj.
Iľa Ťapáková - "kráľovná" - žena najstaršieho z bratov- Paľa. Je jediná, ktorá sa snaží zmeniť zaostalý, primitívny život ťapákovskej rodiny. Hnevá ju nerozhodnosť jej muža. Medzi ňou, mužom a ostatnými príslušníkmi rodiny dochádza k mnohým nedorozumeniam. Pre jej večnú nespokojnosť je u Ťapákovcov prezývaná kráľovnou. Je vzdelanejšia ako ostatní v rodine, pretože bola dva mesiace na školení v Sobote, kde sa vyučila za pôrodnú babicu. Vďaka tomu sa nad ostatných vyvyšuje, chce zrútiť staré obyčaje, odjakživa zakorenené u Ťapákovcov.
Anča Ťapáková - "zmija, mrzáčka" - je stará dievka. Je postihnutá na nohy a veľmi tým trpí. Je nespokojná a každému znepríjemňuje život, pretože sa cíti byť ukrivdená o radosť a lásku. Je to najtragickejšia postava diela, ktorá prežíva veľkú vnútornú drámu. Všetko čo robí navonok má korene hlboko v jej vnútri. Je citlivá a nežná, ale vnútorné nešťastie ju robí hašterivou, zádrapčivou, túži však po vlastnej rodine, ale zostáva jej len bôľ z radosti iných. Neustále sa púšťa do hádok s Iľou.

OBSAH DIELA:
U Ťapákovcov býva veľa ľudí. Štyria bratia so ženami, piaty brat je ešte slobodný. Majú sestru, ktorá je slobodná,lebo je mrzáčka. Nechodí, iba sa vláči na kolenách a dlaniach. Chlapi sa znášajú, ale ženy sa nemôžu dohodnúť. Iľa si myslí, že domácnosť by mala pripadnúť jej-ako žene najstaršieho brata. Chcela by postaviť nový dom, tvrdí, že je to tam preplnené. Všetci len mlčia. Akoby ani neboli v miestnosti. Svojich bratov však zastúpi Anča, že keď sa jej nepáči, môže ísť.
Takto to chodí deň čo deň. Raz príde na návštevu Jano-bratranec Ťapákovcov. Anča ho tajne miluje. Jano sa prizerá ako šije čepiec jeho nastávajúcej maželke. Anča vnútorne trpí. Iľa príde večer za Paľom do stajne, a dá mu ultimátum: buď postavia nový dom, alebo od neho odíde. Paľo neodpovedá ani na tretí raz a tak sa Iľa rozhodne, že odíde. Odchádza do služby pani rechtorke. Paľo odchádza na leto za robotou. Iľa ho každý deň vyzerá,kedy už príde, ale nechodí. Myslí si, že akonáhle sa vráti príde pre ňu a bude po jej vôli. Keď Paľo konečne príde do dediny, snaží sa ho upútať hlasným smiechom , aby vedel, že niečo nieje v poriadku. On však nereaguje-veď je Ťapák. Každý večer si Iľa hovorí, že dnes už určite Paľo po ňu príde, ale stále nechodí. Až jeden večer príde pre ňu. Ona je šťastná, ale navonok sa tvári, že ho nechce. On sa otočí a odchádza akoby sa nič dôležité nestalo. Iľu to škrie, chcela už odísť so služby preč. Východisko sa jej ponúka v upozornení notára, že v dedine môže vykonávať iba jednu funkciu. Je aj "babicou" a tak sa musí rozhodnúť. Vyberá si odchod zo služby, je rada, ale tvári sa, že je to nutnosť. Všetky veci si odniesla do rodičovského domu. Asi o týždeň sa tam presťahoval aj Paľo-oddelil sa od bratov. Onedlho je postavený nový dom pre Iľu a Paľa. Sú šťastní a spokojná je aj celá rodina Ťapákovcov. Dusia sa v jednej izbe, všetko im je jedno, žijú tak jako predtým a smejú sa z Iľinho domu. Iba mrzáčka je nespokojná. Mysliac na Jana Fuzákovie, preklína svoje narodenie a život…

ČITATEľSKÉ DOJMY: Toto dielo je jedno z mojich najobľúbenejších. Je krátke a vystihuje podstatu. Kladný vzťah pociťujem k Anči, ktorá je bojovná. Ľutujem jej životné postavenie, pretože by si zaslúžila lásku.

13. Maco Mlieč – J.G. Tajovský

15. září 2012 v 12:15

  1. Maco Mlieč - J.G. Tajovský

ROZBOR NADPISU: Nadpis tohto diela je výstižný, retože sa tak volá hlavná postava diela, ktorej život je opisovaný v diele.

LEITMOTÍV: Dielo upozorňuje na vykorisťovanie zo strany bohatého gazdu ku zaostalému Macovi Mliečovi.

PRIESTOR DIELA: Dej sa odohráva prevžne na pozemku richtára, u ktorého Maco Mlieč pracuje. Nemal vlastnú izbu ale žil v stajni.

ČAS: Dielo hovorí už o tom, že Maco Mlieč pracuje u richtára od svojich 18. rokov až po jeho smrť.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Maco Mlieč je prezývaný už 40 rokov Mliečnikom ( hlinený hrniec na mlieko) možno preto, lebo bol nahluchlý, alebo preto lebo bol krátky, bez krku. Od osemnástich rokov pracuje u gazdu.

OBSAH DIELA:
Dielo hovorí o utrpení obyčajného človeka v období kapitalizmu. Maco Mlieč žije v neľútostných pracovných podmienkach kvôli svojej nevedomosti. U gazdu pracuje od svijich 18 rokov po tom, čo mu umreli rodičia. Pracuje u neho bez mzdy dostáva len jedlo a cigarety. On je však spokojný, pretože nič iné a lepšie nepozná. Jediným jeho snom je byť pochovaný v strede cintorína a nie na okraji, lebo tak boli pochovaní samovrahovia a tuláci. Na sklonku života prichádza za richtárom, zistiť čo mu je dlžný. Richtár ho odbije, že on mu dlží 13 zlatých. Maco mu povie, že nech ich odloží na jeho pohreb. Macova dobrota pohla aj gazdom. Keď mu pobozkal ruku z vďačnosti, ozvalo sa u gazdu svedomie.
Macovi už bolo všetko jedno. Ak vyzdravie, bude robiť ďalej, ak umrie, bude v hrobe hniť. Ráno našli Maca mŕtveho ležať v teľnici. Gazda ako sľúbil, vystrojil mu poriadny pohreb. Na truhle bolo ešte aspoň naposledy spravodlivé meno Macovo, i kedy sa narodil a umrel, a že richtára celá obec pochválila, len sluhovia v obci si povrávali, že však ho mal za čo pochovať...

LITERÁRNO- HISTORICKÉ ZARADENIE:
Kritický realizmus v slovenskej literatúre.

ČITATEĽSKÉ DOJMY:
Dielo vo mne vyvolávalo negatívne pocity, kvôli richtárovmu správaniu k Macovi Mliečovi. Napriek tomu, že pre neho pracoval bol richtár taký bezohľadný a nevedel ohodnotiť jeho prácu. V závere diela keď ho ichtár pochováva sa prikláňam k názoru ostatných sluhov. Richtár ho mal začo pochovať a tie peniaze patrili Macovi Mliečovi.

12. Keď báčik z Chochoľova umrie – M. Kukučín

15. září 2012 v 12:14 | Lucia

  1. Keď báčik z Chochoľova umrie - M. Kukučín

ROZBOR NADPISU: Keď báčik z Chochoľova umrie.. túto vetu používala jedna z hlavných postáv Aduš Domanický, ktorého jediným argumentom pri mámení peňazí bolo jeho dedičstvo od strýka z Chocoľova.

LEITMOTÍV: Úpadok zemianstva, ktoré nemôže stáť na čele národa.

PRIESTOR DIELA: Prvá časť diela sa odohráva na trhu a v krčme v Podhradí. A neskôr u Aduša, keď si s Ondrejem prezerajú jeho majetok. A na konci diela na jarmoku v Zámostí.

ČAS: Dej sa odohráva v rámci jedného roka ale najviac sú opisované prvé dni po tom, čo Aduš sľúbi Ondrejovi jačmeň.

HLAVNÉ POSTAVY A ICH CHARAKTERISTIKA:
Ondrej Tráva - predstavuje rodiacu sa maloburžoáziu; gazda, ktorý sa dal na kupčenie, je pravým opakom Aduša; Ondrej nie je zaostalý, ide s dobou, nie je pasívny, je vynaliezavý, spravodlivý a trpezlivý
Aduš Domanický z Domaníc- predstavuje slovenské hynúce a upadajúce zemianstvo, je to chudobný, pasívny, typ zbytočného človeka, majetok premrhá, nestará sa o rodinu; je sebavedomý, chválenkársky, chvastá sa majetkom, ktorý nemá; od každého si požičiava peniaze a sľubuje, že ich vráti, keď jeho bohatý báčik z Chochoľova umrie a on zdedí veľký majetok.

OBSAH DIELA:
Dej sa odohráva v dedinskom prostredí, vystupuje tu Ondrej Tráva a Aduš Domanický, ktorý podvádza v predaji jačmeňa. Dostanú sa do sporu, Ondrej prichádza za Adušom a nedostane ani jačmeň ani zálohu, ktorú dal Adušovi. Ondrej mu dá ultimátum, buď mu dá jeho peniaze alebo mu predá jasene, pod ktorými sú pochovaní Adušovi rodičia. Aduš sa spamätá a do tyždňa mu vráti peniaze. V závere diela sa dozvedáme, že Aduš žiadne peniaze nezdedil a musel sa naučiť žiť v dobe kapitalizmu a, že už nikto od neho nepočul vetu: Keď báčik z Chochoľova umrie...

LITERÁRNO-HISTORICKÉ ZARADENIE:
Slovenský realizmus.

ČIATEĽSKÉ DOJMY:
Dielo mi prišlo ako vhodné na dobu, v ktorej bolo písané. Udávalo príklad ľuďom, ktorý sa museli naučiť žiť v dobe kapitalizmu. Pačila sa mi zmena charakteru Aduša, ktorý sa naučil hospodáriť s tým čo mal a neokrádal ďalej ľudí.